P-H-B Hoornick
Praktijk voor psychologie, systeem- en haptotherapie

 

Gezinstherapie

Spanningen en problemen tussen mensen komen veel voor en zijn tot op zekere hoogte normaal. Ze horen bij het leven, waarbij wat uit evenwicht raken en weer samen in evenwicht komen elkaar vaak opvolgt.

Soms kun je echter als gezin langdurig of blijvend samen uit evenwicht raken door:

· Opvoedingsproblemen
· Persoonlijkheidsproblematiek bij een van de kinderen
· ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of overlijden
· Verstoorde communicatiepatronen binnen het gezin.
· Langdurige conflicten die aanleiding kunnen zijn tot ernstige klachten zoals overbelasting, somberheid of moeilijk gedrag
· Moeilijkheden door nieuwe fasen in het samenleven
· Persoonlijkheidsproblematiek zoals verslaving, agressiviteit, grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag. verslavingen aanwezig of heeft er gewelddadig gedrag plaatsgevonden. In die gevallen is hulp vaak echt noodzakelijk!

Wanneer je als gezin in een van genoemde situatie komt, kan gezinstherapie een waardevolle ondersteuning geven. In de behandeling wordt steeds gekeken naar terugkerende patronen, onderlinge omgang. Er wordt samen geluisterd naar ieders persoonlijke verhaal. Het is belangrijk dat jullie als gezinsleden betrokken zijn en dat jullie weer contact kunnen krijgen met elkaar. Het is de bedoeling dat een ieder leert omgaan met de problemen zoals deze zich aandienen en dat er weer ruimte komt om op fijne en respectvolle wijze met elkaar om te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologische en Haptonomische Begeleiding Hoornick | Marlestraat 7 | 5045 EK Tilburg ( Reeshof )