P-H-B Hoornick
Praktijk voor psychologie, systeem- en haptotherapie

 

Individuele psychotherapie

In ieder van ons leeft een gezond streven naar zelfverwezenlijking en ontplooiing. Voor het slagen hiervan zijn wij zelf het belangrijkste middel.

Maar de belangrijkste basisbehoeften zijn veiligheid en zekerheid en ook dit dient men bij zichzelf te halen.

Wanneer deze basisbehoeften onvoldoende ontwikkeld zijn kun jij in problemen komen en kunnen de volgende klachten kunnen ontstaan:

Onvoldoende zelfvertrouwen
Overmatig aangepast gedrag
Bindingsangst
Eenzaamheid
Somberheid en angst

Daarnaast kunnen er problemen of levenservaringen zijn die in aanvang te zwaar zijn om alleen te dragen en waarbij het prettig en zinvol is wanneer je hier met een derde over kunt praten zodat de draaglast wat kleiner wordt. Te denken valt aan:

Overbelasting
Ziekte
Overlijden en verlieservaringen
Problemen met seksualiteit
Omgaan met stress

In alle bovengenoemde gevallen ben jij als persoon uniek en is de hulpvraag uniek. Ik bekijk dan ook per persoon en per hulpvraag op welke wijze de behandeling plaats zal vinden.

Systeemtherapie is de verzamelnaam voor relatie- of gezinstherapie. Het woord systeem slaat op leefsysteem. Met jouw leefsysteem bedoelen we de mensen kent en waar jij een band mee hebt. Belangrijke leefsystemen zijn bijvoorbeeld het gezin waarin je geboren bent of het gezin dat jij samen met jouw partner hebt. Systeemtherapie is bedoeld voor diegene die problemen hebben waar anderen nauw betrokken bij zijn, zoals bijvoorbeeld partners onderling we spreken dan van relatietherapie of gezinsleden onderling dat noemen we gezinstherapie.

 

 

Psychologische en Haptonomische Begeleiding Hoornick | Marlestraat 7 | 5045 EK Tilburg ( Reeshof )