P-H-B Hoornick
Praktijk voor psychologie, systeem- en haptotherapie

 

Relatietherapie

Spanningen en problemen tussen mensen komen veel voor en zijn tot op zekere hoogte normaal. Ze horen bij het leven, waarbij wat uit evenwicht raken en weer samen in evenwicht komen elkaar vaak opvolgt.

Soms kun je echter langdurig of blijvend samen uit evenwicht raken door:

· ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of overlijden
· Verstoorde communicatiepatronen waardoor je steeds verder van je partner verwijderd raakt
· Langdurige conflicten die aanleiding kunnen zijn tot ernstige klachten zoals overbelasting, somberheid of moeilijk gedrag
· Moeilijkheden door nieuwe fasen in het samenleven
· Persoonlijkheidsproblematiek zoals verslaving, agressiviteit, grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag. Zijn er verslavingen aanwezig of heeft er gewelddadig gedrag plaatsgevonden. In die gevallen is hulp vaak echt noodzakelijk!

In de behandeling wordt gekeken naar steeds terugkerende patronen. Vaak ontstaat er binnen een relatie een verwijdering. Het is belangrijk om u als partners weer contact met elkaar te laten krijgen. Uiteraard is het belangrijkste doel, het doen verminderen of verdwijnen van klachten of problemen en/of het leren omgaan ermee zodat de kwaliteit van leven, al tijdens de periode van behandeling toeneemt.

Bij relatietherapie werk ik meestal samen met Marcel van Duursen, een ervaren haptotherapeut en docent op de academie voor haptotherapie in Doorn. Wij werken het liefst met een mannelijke en een vrouwelijke therapeut, omdat de meeste relaties die wij zien bestaan uit een man en een vrouw. Iedere sekse heeft zo haar eigen (eigen)aardigheden, en onze gezamenlijke aanpak zorgt voor een betere balans in de therapie, waarbij iedereen zich gezien voelt.

Dit wordt bereikt doordat mensen inzicht krijgen in elkaars patronen waardoor zij anders met elkaar kunnen omgaan, anders op elkaar reageren en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met anderen.

Het gaat er niet alleen om de patronen zichtbaar te krijgen, maar ook om deze voelbaar en tastbaar te maken en mogelijkheden tot verandering aan te reiken. Deze ervaring moet niet alleen begrepen maar ook echt gevoeld worden. Hiertoe gebruiken we ook ervaringsgerichte oefeningen waardoor aan de lijve wordt gevoeld wat bepaalde situaties met u en met uw partner doen.

Deze aanpak is zeer succesvol en heeft al bij veel clienten tot goede resultaten en enthousiasme geleid.

(Intieme) relaties zijn essentieel voor persoonlijke ontwikkeling. De door ons gevolgde relatie therapie aanpak is daarbij een zeer waardevolle en stimulerende therapievorm gebleken.

 

 

 

 

 

 

Psychologische en Haptonomische Begeleiding Hoornick | Marlestraat 7 | 5045 EK Tilburg ( Reeshof )